Wednesday, 06/07/2022 - 13:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 4120 lượt tải | 12 file đính kèm
 • khám phá xã hội
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM TRONG CÁC CS GDMN
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 65 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Quản lý công tác bán trú
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 64 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chuyên đề PTTCKNXH phù hợp với bối cảnh địa phương
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 63 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 50 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Toán số 9
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 64 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Toán sắp xếp theo quy tắc
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 77 lượt tải | 0 file đính kèm
 • bài giảng điện tử sự phát triển của cây
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 54 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử làm quen chữ cái l, m, n
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điên tử làm quên chữ cái u ư
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng làm quen chữ cái e, ê
  | Trường Mầm non Tân Hiệp | 69 lượt tải | 1 file đính kèm