Wednesday, 06/07/2022 - 14:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP
 • Trịnh Thị Lan- Hiệu trưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987190757
  • Email:
   c0landongtam151982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tóm tắt về bản thân

   Là giáo viên trường MN Tân Sỏi từ năm 2002 đến tháng 8 năm 2009.

   Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 11 năm 2017 là PHT trường MN Đồng Tâm- Yên Thế.

   Từ tháng 12 năm 2017 là Hiệu trưởng trường MN Tân Hiệp.

 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   lehanh7781@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Làm công tác quản lý 15 năm.