Trường Mầm non Tân Hiệp gồm 2 khu

- Khu chính: Thôn Chùa- xã Tân Hiệp- Yên Thế- Bắc Giang

- Khu lẻ: Thôn Đồng Tâm - Yên Thế- Bắc Giang

* Liên hệ:

- Gmail: c0tanhiepyt.bacgiang@moet.edu.vn.

- Đại diện nhà trường: Hiệu trưởng Trịnh Thị Lan 

- SĐT: 0987.190.757