Wednesday, 06/07/2022 - 13:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
45/2021/TT-BGDĐT THÔNG TƯ 45/2021/tt-bgcđt NGÀY 31/12/2021 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XD TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN TT TRONG CSGDMN 08/05/2022
Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ bung Nghị định 59 về theo dõi thi hành pháp luật 13/04/2022
59/2012/NĐ-CP Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật 12/04/2022
14/2020/TT-BTP Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 về việc lập hồ sơ để nghị xử phạt hành chính đưa vào cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn hoc j viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc 12/04/2022
32/kH-SGDĐT kế hoạch chỉ đạo và thực hiện cong tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật tronglinhx vực quản lý, sử dụng tài sản công của ngành GD&ĐT 11/04/2022
Số 118/2021 Nghị định 118 Quy định một số biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 12/02/2022
Số 53/KH-PGD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT của Thủ tướng chính phủ 25/01/2022
Số 60/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 22/01/2022